Vastuullisuus

Toimimme vastuullisesti ja huolehdimme ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta. Vastuulliset toimintaperiaatteet ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat osa strategiaamme, jonka tavoitteena olla tukkukaupassa Suomen luotettavin kumppani.

Vastuullisuus2018_kansi_vihannes_535x510px.jpg

Olennaisuusanalyysissa liiketoiminnan ja sidosryhmien kannalta keskeisimmiksi vastuullisuusasioiksi tunnistettiin kannattava ja arvojen mukainen toiminta (taloudellinen vastuu), tuoteturvallisuus ja jäljitettävyys (sosiaalinen vastuu) sekä henkilöstön hyvinvointi (sosiaalinen vastuu).

Tutustu vastuullisuuden periaatteisiimme ja tavoitteisiimme sekä siihen, miten vastuullisuus konkreettisesti näkyy Wihurin Metro-tukun eri toiminnoissa.

Lue täältä koko vastuullisuusraporttimme

Lue täältä Wihuri Oy Aarnio Metro-tukun vastuullisen toiminnan periaatteet

Wihurin Metro-tukku on mukana kansallisessa Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa. Olemme sitoutuneet vahvistamaan henkilöstömme osaamista vastuullisissa toimintatavoissa. Järjestimme vastuullisuuskoulutuksen koko henkilöstölle vuoden 2016 aikana ja siitä eteenpäin aina uusien työntekijöiden aloittaessa. Edistämme henkilöstön työhyvinvointia kehittämällä työympäristön turvallisuutta ja toimintatapoja.

Ympäristöministeriön koordinoiman ”Suomi, jonka haluamme 2050” sitoumuksen on allekirjoittanut jo lähes 250 toimijaa. Mukana on useita muita kaupan ryhmittymiä ja julkishallinnon toimijoita. Sitoumuksestamme voit lukea https://sitoumus2050.fi/

Wihuri on liittynyt Yritysvastuuverkosto FIBSin ja samalla sen yhteydessä toimivan monimuotoisuusverkoston jäseneksi. FIBS (Finnish Business & Society) edesauttaa jäseniään kehittämään entistä kannattavampaa ja kestävämpää liiketoimintaa niin yrityksen kuin yhteiskunnan kannalta.

Edistämme monimuotoisuutta tuomalla tutuksi ja näkyväksi kaikille kuuluvat yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun. Wihurin Metro-tukussa on käytössä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, jotka ovat konkreettisia toimenpidesuunnitelmia oikeudenmukaisuuden edistämiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää http://www.fibsry.fi/fi/

 

Taloudellinen vastuu

Toimimme kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla strategisten kannattavuustavoitteiden saavuttamiseksi, mikä mahdollistaa pitkäjänteisen toiminnan kehittämisen, investoinnit ja työllistämisen. Tänä vuonna kehitämme myynnin ja valikoimahallinnan työkaluja, joiden avulla vahvistamme valikoimatyötämme ja hintakilpailukykyämme sekä toimitusvarmuutta.

Sosiaalinen vastuu

Vastaamme hankkimiemme tuotteiden laadusta, turvallisuudesta ja alkuperästä. Edellytämme, että niiden valmistuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja vastuullisuutta. Tavoitteemme on parantaa koko hankintaketjun vastuullista toimintaa ja läpinäkyvyyttä sekä tuotteiden jäljitettävyyttä.
    Edistämme henkilöstön hyvinvointia avoimella ja hyvällä työyhteisöllä sekä koulutuksella. Tuemme henkilöstön ammattitaidon kehittämistä ammattitutkintoihin tähtäävillä koulutuksilla sekä työväline- ja ohjelmistokoulutuksilla.

Ympäristövastuu

Pyrimme kaikessa toiminnassamme vähentämään ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Tärkeimmät toimenpiteet keskittyvät kuljetuksista syntyvien päästöjen ja kiinteistöjen energiakulutuksen vähentämiseen sekä toiminnasta syntyvien jätteiden minimointiin ja kierrätyksen tehostamiseen. Kehitämme pitkäjänteisesti uusia toimintamalleja ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on osa Metron vastuullista toimintaa. Pyrimme ennakoimaan mahdollisia riskejä ja varmistamaan toimintamme häiriötilanteessa. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea strategista toimintaa ja vahvistaa valmiuksiamme uusien liiketoimintojen kehittämiseen. Riskien tunnistaminen ja oikea-aikaiset toimenpiteet lisäävät sidosryhmiemme luottamusta toimintaamme.

Hyvän kauppatavan periaatteet

Metro noudattaa kaikessa toiminnassaan hyvää kauppatapaa. EU:n komissio ja elintarvikeketjun EU-järjestöt ovat 2011 sopineet hyvän kauppatavan periaatteista, joihin Wihuri-konserni sitoutui huhtikuussa 2013. Periaatteiden tarkoituksena on parantaa elintarvikeketjun toimintaa ja edistää hyviä käytäntöjä, kilpailukykyä ja läpinäkyvyyttä. Periaatteet toimivat perustana kaupan, teollisuuden ja maataloustuottajien välisissä kauppasuhteissa.

Tutustu Hyvän kauppatavan periaatteisiin täältä