• Stolichnaya Vanil Vodka 37,5% 70cl vodka
Stolichnaya Vanil Vodka 37,5% 70cl vodka